Slovenia Golf ugodnosti

Vstopni obrazec

Uporabniško ime:

Geslo:

Opis Slovenije

Dežela na obrobju Alp in Jadranskega morja, na vratih sosede Italije, z mogočno nemško tradicijo na severu, s klicem slovanskega juga in vzhoda, kjer se na stežaj odpira proti širni Panonski kotlini in vztrajno premaguje prve obronke Dinarskega gorovja: to je Slovenija. Dežela na prehodu, na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture.

Razburljivo drugačna, a tako preprosto domača. Množica zanimivih posebnosti daje slovenski pokrajini značilen pečat.
V mozaik tega koščka Srednje Evrope je narava položila mogočne alpske vrhove, najgloblja kraška brezna, strme stene in mehko zaobljene griče, najlepša jezera, najbolj nenavadne kraške oblike, dragocene rastlinske in živalske posebnosti, mrežo žuborečih potokov, rek in slapov, širne sončne ravnice, brezčasnost in tišino gozdov ter topel val morja.

V pokrajini lahko na vsakem koraku zasledujemo ritem jezika domačinov, kulture in identitete. Bogastvo kulinarične dediščine, gostoljubnost, prijaznost in pozornost domačinov zagotavljajo prijetno bivanje.

Slovenija ni samo lepa po svoji pokrajini, pridni so tudi ljudje. Znane so idrijske čipke, ribniška suha roba, pisanice iz Bele krajine, ljudje izdelujejo marsikaj ...

Ohranila se je tudi domača obrt: tkalstvo, pletilstvo, čevljarstvo, klobučarstvo, slamnikarstvo, lončarstvo, pletarstvo, klekljarstvo, čipkarstvo, suha roba, izdelava butaric, kovaštvo, svečarstvo, medičarstvo, izdelava velikonočnih jajc

Dežele

Zgodovinsko je bila Slovenija sestavljena iz petih dežel, Primorske (Goriška, Istra, Trst), Kranjske (Gorenjska, Notranjska in Dolenska), Štajerske, Koroške in Prekmurja, le te pa so sestavljene iz osmih večjih pokrajin, kot je opisano v rubriki Pokrajine.

Pokrajine

Pokrajinska ureditev Slovenije se je do danes nekoliko spremenila, saj je sedaj Slovenija razdeljena na sedem pokrajin Primorsko, Gorenjsko, Notranjsko, Dolenjsko, Štajersko, Koroško in Prekmurje, kot prikazuje slika. Vsaka od pokrajine pa skriva svoje lepote in posebnosti, ki jih druga nima. Prav zato te pokrajine skupaj tvorijo toliko naravnih in drugih danosti Slovenije.

vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija

Info4tourist - nastanitev, kulinarika in vino, naravne in kulturne znamenitosti, igralništvo in zabava, rekreacija, zdravje, trgovine